logo

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/tusilt/domains/tuesi.lt/public_html/wp-content/themes/tu-esi/page-templates/menu2022.php on line 76

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/tusilt/domains/tuesi.lt/public_html/wp-content/themes/tu-esi/page-templates/menu2022.php on line 174

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/tusilt/domains/tuesi.lt/public_html/wp-content/themes/tu-esi/page-templates/menu2022.php on line 176


Problem samobójstw to poważna kwestia, z jaką Litwa zmaga się od czasu przywrócenia niepodległości. W ciągu ostatnich 30 lat instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i media na wielu poziomach angażują się w ograniczanie liczby samobójstw, prowadząc różnego rodzaju kampanie prewencyjne.
W 2018 r. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Republiki Litewskiej, Państwowe Centrum Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszenie Wsparcia Emocjonalnego oraz urzędy miasta Wilna i Kaunas porozumiały się w sprawie ujednoliconej polityki dotyczącej zapobiegania samobójstom ˗ „TuEsi”. Zadecydowano również o utworzeniu narodowej strony internetowej o zapobieganiu samobójstwom ˗ www.tuesi.lt, zarządzanej przez Biuro Zdrowia Psychicznego Miasta Wilno.
Strona przeznaczona jest dla tych, którzy doświadczyli kryzysu samobójczego, partnerów i przyjaciół takich osób oraz dla profesjonalistów udzielających pomocy. Zawarte na niej informacje są zazwyczaj krótkie, dopasowane do potrzeb konkretnej grupy docelowej. Strona dostarcza również wiedzy potrzebnej psychologom na temat różnych form pomocy i wsparcia w obrębie konkretnych gmin. Ponadto podaje, czego należy oczekiwać, próbując uzyskać pomoc telefonicznie, drogą mailową bądź podczas spotkania ze specjalistą. Profesjonaliści chcący pomóc ofiarom prób samobójczych czerpią z niej informacje o sygnałach informujących o ryzyku samobójstwa, jego przyczynach i mitach, jakie istnieją na ten temat. Strona bogata jest również w porady dotyczące fachowej pomocy oraz szczegóły na temat tego, jak zachować się w danej sytuacji. Wreszcie, na stronie zamieszczone zostały również historie osób po próbach samobójczych.

 

Logo „TuEsi” („Jesteś” przyp. tłum.) zostało zaprojektowane przez Jonasa Liugaila.
Zarówno logo [„TuEsi”], projekt graficzny jak i powstanie strony TuEsi.lt zostały ufundowane przez Urząd Miasta Wilno.
Rozbudowę strony TuEsi.lt ufundowało Litewskie Ministerstwo Zdrowia.
Projekt „TuEsi” koordynuje Biuro Zapobiegania Samobójstwom przy Państwowym Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Jeśli zauważyłeś błąd na tej stronie bądź masz sugestię zmian, napisz na adres: [email protected]