logo

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/tusilt/domains/tuesi.lt/public_html/wp-content/themes/tu-esi/page-templates/menu2022.php on line 76

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/tusilt/domains/tuesi.lt/public_html/wp-content/themes/tu-esi/page-templates/menu2022.php on line 174

Warning: Attempt to read property "name" on null in /home/tusilt/domains/tuesi.lt/public_html/wp-content/themes/tu-esi/page-templates/menu2022.php on line 176
  • Możesz się również udać na izbę przyjęć do któregokolwiek szpitala. Lekarz na izbie przyjęć udzieli ci bezpłatnej pomocy.
  • Najpierw lekarz, po krótkim wywiadzie, oceni potrzebę dalszej pomocy zarówno dla ciebie jak i
  • Twojej rodziny. Jeśli okaże się to konieczne, możesz zostać poproszony o konsultację ze specjalistą zdrowia psychicznego, psychologa lub psychiatry.
  • Podczas konsultacji psycholog bądź psychiatra diagnozuje sytuację i ocenia, jakiej konkretnie pomocy potrzebujesz. Razem ustalicie plan i dokładny opis wsparcia, jakiego będziesz potrzebował oraz gdzie i kiedy będziesz je mógł uzyskać. Konsultacja potrwa ok 45-90 minut.
Czytaj także
Którzy specjaliści udzielają pomocy?
Ośrodek zdrowia psychicznego
Pomoc online
Zobacz, usłysz, poczuj. O samobójstwie